Energiboring

Energiboring

Energibrønner benyttes for å hente lagret varme fra fjellet. En væske/vann varmepumpe utnytter varmen lagret i fjellet, og er den aller vanligste formen for grunnvarme.

Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Man kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft. Vi borer et energihull som kobles inn i huset. Energihull sammen med væske/vann varmepumpe gir deg et stillegående og energisparende system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommerhalvåret.

Energiinnovasjon i gang med å bore et energihull som sammen med en varmepumpe skal erstatte en oljefyr i Ås. Normalt tar arbeidet en dag og det er ingen spor etter boringen når hullet er lukket.

Energiinnovasjon AS, Sagaveien 3, 1430 Ås  |  Telefon: 48 11 80 99  Mail Energiinnovasjon  |  Organisasjonsnummer 994 973 002