Velkommen til

Vi hjelper deg med energibesparende tiltak

Vi tilbyr gode energi- og miljøvennlig løsninger. Vi kan energiboring og erstatter oljefyrer med luft/luft, luft/vann eller væske/vann varmepumper fra Høiax Systems.

Vi leverer vannbåren gulvvarme og radiatorløsningen for nybygg og rehabiliterer varmesystemene til eksisterende boliger. Sanering av oljetanker og oljefyrer.

Mange tilskudd kan kombineres

 • Væske/vann varmepumpe kr 30 000,– + vannbåren varme kr 10 0000,–
  + Styresystem kr 4 000,– + Solfangere kr 15 000,–
  Gir totalt kr 59 000,– i tilskudd.

 • Væske/vann varmepumpe kr 30 000,– + Fjerning av oljefyr kr 10 000,–
  + Styresystem kr 4 000,– + Solfangere kr 15 000,–
  Gir totalt kr 59 000,– i tilskudd.

 • Luft/vann varmepumpe kr 20 000,– + vannbåren varme kr 10 0000,– + Styresystem kr 4 000,– + Solfangerer kr 15 000,–
  Gir totalt kr 49 000,– i tilskudd.

 • Luft /vann varmepumpe kr 30 000,– + Fjerning av oljefyr kr 10 000,– + Styresystem kr 4 000,– + Solfangere kr 15 000,–
 • Gir totalt kr 49 000,– i tilskudd.

 • Fjerning av oljekamin/tank i kombinasjon med kjøp av Luft/luft varmepumpe gir totalt kr 10 000,–

 • Fjerning av oljekamin/tank kr 10 000,– + tilskudd i kombinasjon med andre tiltak over kan gi inntil kr 69 000,– i tilskudd

Energiinnovasjon AS, Sagaveien 3, 1430 Ås  |  Telefon: 48 11 80 99  Mail Energiinnovasjon  |  Organisasjonsnummer 994 973 002