Luft/vann varmepumpe

Luft/vann varmepumpe

En luft/vann varmepumper er et alternativ for de som ønsker å bygge ny bolig, rehabilitere bolig eller har et vannbårent system i dag.

For deg som bor i bolig med vannbåren gulvvarme eller radiatorer (helst lavtemperatur), kan luft/vann varmepumpe være et godt alternativ. Med luft/vann varmepumpen kan du dekke behovet for energi både til oppvarming og varmtvann store deler av året. På de kaldeste dagene i løpet av vinteren må du bruke el-tilskudd (innebygget i løsningen).

 

Luft/vann varmepumper kan gi deg store besparelser

Luft/vann varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer. Med disse varmepumpene får du igjen 2,5–3,5 ganger så mye varme som den strømmer/energien du tilfører.

Luft/vann varmepumpene har en levetid på rundt 15 år og er som regel nedbetalt i løpet av 5–10 år. Deretter får du netto besparelse.

Du kan redusere energiforbruket med inntil 70 %

Du kan få inntil kr 30 000,– i tilskudd fra Enova for å fjerne erstatte oljefyr med luft/vann varmepumpe.

 

Luft/vann varmepumpe er god på energisparing!

Enova gir tilskudd til: bygge nytt, rehabilitere, bytte fra oljefyr eller legge vannbåren varme

Energiinnovasjon AS, Sagaveien 3, 1430 Ås  |  Telefon: 48 11 80 99  Mail Energiinnovasjon  |  Organisasjonsnummer 994 973 002