Solvarme

En solfanger omdanner solinnstråling til varme

Det finnes flere ulike typer solfangere. De mest vanlige i Norge er plane solfangere og vakuumrørsolfangere. Lyset som absorberes av overflaten omdannes til varme som overføres til et varmeførende medium, f. eks til vann.

 

Solvarmesystemet

Hovedkomponentene i solvarmeanlegget er solfanger, varmelager distribusjonssystem og styringssystem. I tillegg trengs rør, ventiler, pumper og ekspansjonskar. Varmelageret er forskjellige varmtvannstanker med varmevekslere for tilkobling til solfanger systemet og kan kombineres med alle typer vannbårne anlegg.

 

Økonomi

Et solvarmeanlegg er kapitalintensivt, men har små driftskostnader. Dette innebærer at kjøperen i praksis forskuddsbetaler den energi som solvarmeanlegget skal levere gjennom anleggets levetid. Energikostnaden (kr/kWh) avhenger av hvor i verden systemet skal brukes ettersom energiforbruk, solinnstråling og kostnadsstruktur er ulike.

 

Enova støtter solfangeranlegg med kr 15 000,–

Du har rett til å få tilbake kr 10 000,– for et solfangeranlegg, pluss 200 kr per m2 solfanger oppad begrenset til 25 m2 gir maks tilskudd på kr 15 000,-

Energiinnovasjon AS, Sagaveien 3, 1430 Ås  |  Telefon: 48 11 80 99  Mail Energiinnovasjon  |  Organisasjonsnummer 994 973 002