Væske/vann varmepumpe

Væske/vann varmepumpe

Er et alternativ for de som skal bygge ny bolig, rehabilitere bolig eller allerede har et vannbåret system med radiatorer eller gulvvarme.

En væske/vann varmepumpe henter varme fra berg, jord, vann eller sol og avgir varme gjennom et vannbåret system (vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer) og i tillegg varmer den opp tappevannet.

Dette er en stabil og forutsigbar varmekilde med lang levetid.

En væske/vann varmepumpe henter energi fra en kilde som har en mye jevnere temperatur enn luftbaserte varmepumper. Derfor har også denne typen den klart beste teknologien for energisparing, du får igjen 3–ganger så mye varme som den strømmen/energien du tilfører. En god Væske/vann varmepumpene har en levetid på minst 20 år og er som regel nedbetalt i løpet av 5–10 år. Deretter får du netto besparelse.

 

Gratis kjøling

En væske/vann varmepumpe kan også kjøle ned hjemmet ditt ved hjelp av fri-kjøling.
Fri-kjøling har mye lavere energiforbruk en tradisjonell air-condition. I tillegg lagres varmen du henter ut av huset ditt f.eks. i fjellet og du drar nytte av den når fyringssesongen starter igjen.

 

Væske/vann varmepumpe er best på energisparing!

BEST PÅ
ENERGISPARING!

Energiinnovasjon er i gang med å montere en bergvarmeløsning.

Energiinnovasjon AS, Sagaveien 3, 1430 Ås  |  Telefon: 48 11 80 99  Mail Energiinnovasjon  |  Organisasjonsnummer 994 973 002