Vannbåren varme

Vannbåren varme

Vannbåren varme er den eneste løsning som gir total fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde, og en slik løsning gir uovertruffen komfort når den legges som gulvvarme. Ved å bruke hele gulvflaten som varmeflate kan man operere med lave vanntemperaturer som gir optimal komfort og gir høyest mulig effektfaktor (virkningsgrad) ved f.eks. en varmepumpeinstallasjon. Radiatorer og viftekonvektorer er også vannbårent og kan kombineres med vannbåren gulvvarme i nybygg og i forbindelse med rehabilitering av bolig.

 

Nybygg og rehabilitering

Det finnes mange løsninger for på vannbåren gulvvarme og radiator/viftekonvektorer. Ved rehabilitering av vannbåren gulvvarme kan vi levere rør med byggehøyde helt ned til 8 mm. Radiatorer og konvektorer kan være utenpåliggende eller felles inn i gulv, tak og vegg.

Energiinnovasjon er i gang med et nybygg over tre plan med komplett bergvarme og gulvvarmeløsning i Hogstvetveien i Ås.

Viftekonvektor bygget inn i veggen.

Eksempler på tilskudd fra Enova

  • Ombygning fra Elektrisk til vannbåren varme i kombinasjon med varmepumpe gir rett på Enova tilskudd på kr 10 000,–
  • væske-vann varmepumpe + ombygning vannbåren varme = kr 40 000,– i tilskudd
  • væske-vann varmepumpe + ombygning vannbåren varme = kr 30 000,– i tilskudd
  • Monterer av varmestyringssystem – vil i tillegg gi rett på kr 4 000,– i ekstra tilskudd

Energiinnovasjon AS, Sagaveien 3, 1430 Ås  |  Telefon: 48 11 80 99  Mail Energiinnovasjon  |  Organisasjonsnummer 994 973 002